Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie

Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie

Kwota Promesy to kwota 2.000.000,00

Wartość zadania 2.187.000,00 zł