Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska

19.08.2022r.
Drukuj

Projekt pn. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 2014-2020, który  trwa do końca miesiąca. 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa w okresie VI.2021-VI.2023, min. 495 osób w wieku 18-29 lat, dzięki rozpoczęciu przez nich prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej młodym ludziom, uwzględniającego następujące elementy: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa; finansowe wsparcie pomostowe wypłacone przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Tel. 76 862 27 77 wew. 66,

e-mail: bartek.wawrzyniak@arleg.eu.

źródło: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. Biuro w Głogowie

print

Zobacz także: