Przekazanie placu budowy pod remont drogi relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik

26.07.2021r.
Drukuj

W dniu dzisiejszym 26 lipca w Żarskiej Wsi Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Zastępca Marek Wolanin oraz Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz przekazali wykonawcy plac budowy.

Remont drogi realizowany jest w ramach wspólnego porozumienia z dnia 8 czerwca br. w sprawie realizacji inwestycji na drodze powiatowej w Gminie Zgorzelec.

Porozumienie obejmuje:

  • Przebudowę drogi powiatowej nr 2398 D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+322,00 – etap I – szacowana wartość inwestycji wyniesie 3.388.689,09 zł.
  • Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna o długości 243,50 mb od km 1+915,00 do km 2+195,00 w miejscowości Tylice – szacowany koszt inwestycji wyniesie 150.000,00 zł.

Przebudowa drogi dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 60% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty współfinansowane są w ramach wspólnego porozumienia z dnia 8 czerwca br. w sprawie współpracy Gminy Zgorzelec i Powiatu Zgorzeleckiego.

print

Zobacz także: