Przesieczany

Dawna nazwa w języku niemieckim Hochkirch

Sołtys – Marzena Bodo

Rada Sołecka
Krzysztof Zwoliski
Krzysztof Weremczuk

Liczba ludności: – 110 os. (stan na 2024 r.)

Identyfikator miejscowości w systemie SIMC to 0193364,
Współrzędne GPS: (15.146667, 51.206389).

 

Miejscowość położona najdalej na północ gminy została założona przy starym trakcie via regia. Przesieczany mają ruralistyczny, wielodrożny układ przestrzenny. Przez miejscowość przebiega droga krajowa DK94.

Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze wsi Przesieczany znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków:
– Osada Przesieczany, st.5 ze średniowiecza,
– Osada Przesieczany, st.7 z epoki brązu,
– Osada Przesieczany, st.6 ze średniowiecza.

W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– remont placu zabaw,
– modernizacja świetlicy wiejskiej – wejście na poddasze,
– uzupełniono oświetlenie drogowe o 19 nowoczesnych lamp,
– wymieniono wszystkie oprawy oświetleniowe na LED-owe,
– wykonano modernizację, z asfaltowaniem czterech dróg gminnych,
– uzupełniono ukradzione ogrodzenie i bramę przy świetlicy wiejskiej.

W Przesieczanach mieszkańcy mogą korzystać ze Świetlicy Wiejskiej połączonej z siłownią oraz boiskiem ze sztuczną nawierzchnią.