Przygoda z Nysą – trwają prace budowlane

19.11.2019r.
Drukuj

Trwają roboty budowlane przy realizacji projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowania turystycznego pogranicza polsko – niemieckiego – etap V” na odcinku Łagów – Pokrzywnik, który jest kontynuacją czterech poprzednich etapów.

Trasa będzie zróżnicowana terenowo i wysokościowo o różnym stopniu trudności. W znacznym stopniu wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu przygranicznego głównie dla turystów oraz mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego ceniących sobie aktywny wypoczynek oraz lubiących poznawać ciekawe przyrodniczo i kulturowo miejsca po obu stronach Nysy Łużyckiej.

W stanie istniejącym droga powiatowa w kierunku Łagów – Pokrzywnik nie posiada chodników, na całości posiada pobocze gruntowe nieutwardzone. Realizacja ścieżki w  dużym stopniu  zagwarantuje bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno rowerzystów, jak i innych użytkowników dróg (pojazdów mechanicznych), ciągów pieszo-rowerowych (piesi), minimalizując liczbę wypadków i kolizji.

Wydzielona powierzchnia będzie dostępna dla rowerów i pieszych, gdzie przestrzeń dla obu grup będzie wspólna z tym, że rowerzysta na takim szlaku ma pierwszeństwo, a pieszy musi zachować ostrożność.

Dotychczas w ramach V etapu wykonano w 60 % konstrukcję ścieżki rowerowej bez warstwy asfaltowej. Wymieniono grunty na kruszywo, położono geotkaninę separacyjno-wzmacniającą i wykonano 20 cm podbudowę. Osadzono krawężniki betonowe oddzielające drogę od ścieżki. Wykonano w całości kanalizację deszczową w istniejących rowach przydrożnych odwadniającą ścieżkę. Poza obrzeżem ograniczającym ścieżkę rowerową ustawiono wsporniki betonowe w postaci muru oporowego.

Zgodnie z planem realizacja powyższego zadanie inwestycyjnego zostanie zakończona w I kwartale 2020 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

print

Zobacz także: