„Przygoda z Nysą— zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko — niemieckiego — etap V”

„Przygoda z Nysą — zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko — niemieckiego — etap V”
Beneficjent wiodący: Gmina Zgorzelec.
Partnerzy Projektu: Powiat Goerlitz, Senckenberg Museum fur Naturkunde
Goerlitz, Stadt Goerlitz – Gorlitzer Sammtungen fur Geschichte und Kultur, Miasto Zgorzelec, Powiat Żary, Miasto i Gmina Pieńsk, Nadleśnictwo Lipinki i Gmina Żary.
Cel projektu: Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych poprzez tworzenie ścieżek rowerowych wraz z miejscami odpoczynku oraz regionalną i ponadregionalną kampanię promocyjną.
Wartość projektu: 2 697 139,97 EUR.