Przymrozki wiosenne – szacowanie szkód

29.05.2024r.
Drukuj

W związku z Zarządzeniem Nr 265 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym – przymrozkami wiosennymi informujemy, że w terminie do 05.06.2024 r. rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2024 składanym do ARiMR).

 We wniosku uwzględnia się wszystkie grunty, także dzierżawione.

Do wniosku należy dołączyć :

– oświadczenie nr 1 lub nr 2;

– kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na 2024 rok;

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec  (pok. nr 2) lub pod numerem telefonu  75 77 214 36.

print

Załączniki

Zobacz także: