Pszczela rabata edukacyjna w Trójcy

04.07.2022r.
Drukuj

Gmina Zgorzelec poprzez Szkołę Podstawową im. Osadników Wojskowych w Trójcy realizuje projekt pn. „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół  i dzikich owadów zapylających” we współpracy z Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja wspólnie wykonała rabatę przyjazną owadom zapylającym.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze wsparcia Interreg Polska-Saksonia stref przyjaznych zapylaczom, zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat dzikich zapylaczy oraz wsparcie osób odpowiedzialnych za zarządzanie terenami zielonymi w ich działaniach na rzecz owadów zapylających.

Podczas półkolonii odbywającej się w szkole uczniowie pracowali przy rabacie ucząc się dlaczego trzeba chronić pszczoły.

Utworzona została pszczela rabata edukacyjna – prace ziemne, nasadzenia roślin, oznakowanie, konsultacje z przyrodnikiem i projektantem na terenie szkoły w Trójcy.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 

foto: Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja

 

print

Zobacz także: