Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

29.04.2024r.
Drukuj

W związku z dostępem środków unijnych na rozwój dolnośląskich firm w ramach programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska i funduszy z Krajowego Planu Odbudowy zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw na spotkanie informacyjne, na którym omówimy zaplanowane i trwające konkursy dotacyjne oraz wskażemy Państwu możliwości wsparcia rozwoju firm poprzez instrumenty zwrotne.

Dla sprawnej organizacji spotkania prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 07.05.2024r., do godz. 12.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres
e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy: przedstawicieli przedsiębiorców, w tym w szczególności mikro, małych, średnich oraz  dużych działających na obszarze województwa dolnośląskiego zainteresowanych uzyskaniem wsparcia  na rozwój firmy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27 (sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, III piętro), 8 maja 2024 r. (środa), w godz. 10.00-12.30.

Program spotkania:

10.00 – 10.20 – źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze;
10.20 – 10.40 – Przedstawienie ogólnych założeń oraz omówienie kryteriów wyboru projektów dot. projektu „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze;
10.40 – 11.15 – „Kredyt ekologiczny” oraz „Granty na Cyfryzację” – konkursy dla przedsiębiorców w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027;
11.15 – 11.40 – Przedstawienie ogólnych założeń oraz omówienie kryteriów wyboru projektów dot. naboru: Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa;
11.40 – 12.00 – Preferencyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie dolnośląskim;
12.00 – 12.30 – Pytania i odpowiedzi.

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

źródło: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

print

Zobacz także: