Punkt konsultacji „Czyste powietrze”

Chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę starego pieca, termomodernizację lub mikroinstalację fotowoltaiczną w ramach programu Czyste Powietrze?
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że został uruchomiony Punkt konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w którym Doradca pomoże Państwu zarówno przy złożeniu wniosku jak i przy jego rozliczeniu.
Punkt czynny jest w godzinach od 9:00 do 17:00:

 • w poniedziałki w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec na pierwszym piętrze – mała sala konferencyjna,
 • pod numerem telefonu: 784 737 516

Żeby przejść sprawnie przez wniosek przygotuj i zabierz ze sobą kilka kluczowych informacji, a z pomocą naszego Doradcy już w kilkanaście minut wniosek będzie gotowy do złożenia!
Jeśli posiadasz konto na Portalu Beneficjenta pod adresem: https://portal.fos.wroc.pl/ – pamiętaj dane do logowania, jeśli jeszcze nie zakładałeś konta – nasz Doradca zrobi to razem z Tobą.
Przy rejestracji będzie wymagana weryfikacja adresu e-mail (wobec tego pamiętaj dane do logowania na swoją pocztę).
Oprócz podstawowych danych na temat Wnioskodawcy oraz budynku/lokalu mieszkalnego, takich jak pesel, adres, numer telefonu – wymaganych jest kilka kluczowych informacji. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą:

 • numer rachunku bankowego,
 • numer księgi wieczystej budynku/lokalu mieszkalnego,
 • numer działki,
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę budynku – może być przybliżony okres,
 • powierzchnie całkowitą budynku/lokalu mieszkalnego,
 • informację o wysokości dochodu.

Uwaga – powierzchnia całkowita liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian, uwzględniając wszystkie kondygnacje, piwnicę, garaż, strych, dobudówki, nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku mieszkalnego. Jeśli starasz się o podstawowy poziom dofinansowania – informacją o wysokości dochodu może być:

 • ostatnio złożone zeznanie podatkowe (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A, PIT-16, PIT-28) lub
 • zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (ewentualnie nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego, umowa dzierżawy, umowa o wniesieniu wkładów gruntowych),
 • w przypadku uzyskiwaniu innych dochodów – zaświadczenie, decyzja, orzeczenie lub inny dokument potwierdzający dochód Wnioskodawcy.

Jeśli starasz się o podwyższony poziom dofinansowania – pamiętaj aby zgłosić się z zaświadczeniem wskazującym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego za rok 2021 – zaświadczenie uzyskuje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pamiętaj: masz prawo złożyć wniosek do 6 miesięcy od poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego – więc jeśli jesteś już w trakcie prowadzenia inwestycji weź ze sobą datę pierwszej faktury na koszty kwalifikowane. Na wniosku będzie wymagany podpis zarówno Wnioskodawcy, a także wszystkich współwłaścicieli wskazanych w księdze wieczystej oraz współmałżonka (jeśli jest wspólność majątkowa). Szczegółowe informacje na temat warunku przystąpienia do Programu oraz informacji o wysokości dofinansowania jak również o korzyściach z udziału w nim znajdą Państwo na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

AKTUALNOŚCI

____________________________________________________________________________________________________

Załączniki