PUP: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim

26.10.2021r.
Drukuj

Informujemy, że realizujemy  Projekt pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (V)”.

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy  w Zgorzelcu zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom  projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • staże
  • szkolenia
  • bony szkoleniowe
  • bony na zasiedlenie
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • instrumenty dofinansowania
  • pośrednictwo pracy/ poradnictwo zawodowe,

Zapraszamy do udziału w projekcie zainteresowane osoby bezrobotne (w tym osoby z niepełnosprawnościami).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej  http://zgorzelec.praca.gov.pl
lub  pod nr tel. 75 777 05 00

źródło: PUP w Zgorzelcu

print

Zobacz także: