PUP: Nabór wniosków na dotacje

08.02.2022r.
Drukuj

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie od 14 lutego 2022 r.  

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. W sytuacji wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Dofinansowanie będzie udzielane w kwocie wynoszącej średnio do 25 000,00 zł.

Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie przede wszystkim w ramach środków:

  • Projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • Projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;
  • Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Pracy w pokoju 102 lub telefonicznie (telefon 75 77 70 522 lub  75 77 70 500, wew. 102)  w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ogólne zasady przyznawania środków oraz nowy formularz wniosku

wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce „Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy – Formy wsparcia – Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej”  lub w siedzibie Urzędu.

źródło: PUP w Zgorzelcu

 

print

Zobacz także: