PUP: nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy

10.02.2022r.
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Zainteresowanych uzyskaniem w/w wsparcia zapraszamy  do składania wniosków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ulicy Pułaskiego 14 w terminie od 14 lutego 2022 r. do wyczerpania środków. Wnioski realizowane będą według kolejności ich złożenia. W sytuacji wyczerpania się środków przeznaczonych na subsydiowanie zatrudnienia w w/w formach opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Środki, którymi dysponuje tut. Urząd będą mogły być przeznaczone na udzielenie wsparcia w formie refundacji kosztów wyposażenia w kwocie wynoszącej średnio do 27 000,00 zł. na jedno stanowisko pracy.

Refundacje  finansowane będą ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu podziału środków tego funduszu.

Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji ( w związku z nieobligatoryjnym charakterem wsparcia nie ma zastosowania procedura odwoławcza od odmowy przyznania refundacji).

Szczegółowe informacje i ewentualną pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (pok. 114 )

lub pod numerem telefonu   75 77 70 534 w godzinach od 8:00 do 14:00. 

Ogólne zasady uzyskania w/w wsparcia oraz aktualny formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu

w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców

– Wsparcie tworzenia miejsc pracy

– Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy”.

print

Zobacz także: