PUP: nabór wniosków w sprawie organizacji staży

10.02.2022r.
Drukuj

Od 14 lutego 2022r. rozpoczyna się nabór wniosków w sprawie organizacji staży. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację staży. W sytuacji wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat. Zaplanowana jest organizacja staży trwających średnio 6 miesięcy, przy czym okres stażu będzie uzależniony m.in. od źródła finansowania stażu.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie miesiąca od dnia wpływu prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku.

Przy ocenie wniosków obok kryteriów formalnych wynikających z przepisów ustawy uwzględniane będą w szczególności następujące dodatkowe kryteria:

  • zapewnienie po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej w wymiarze ½ etatu;
  • dotychczasowa współpraca z tut. Urzędem oraz efektywność zatrudnieniowa i kosztowa poprzednich programów;
  • program stażu i uzyskiwane w jego trakcie kwalifikacje w odniesieniu do potrzeb rynku pracy (nie będzie możliwości zawarcia umowy jeśli program stażu będzie zawierał tylko proste prace);
  • lokalizacja miejsca odbywania stażu na terenie powiatu zgorzeleckiego;
  • ocena warunków odbywania stażu (lokal, wyposażenie itp.).

Zasady organizacji stażu oraz nowy formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców – Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – ­ Staże i bony stażowe”.

 Szczegółowe informacje na temat staży można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 110 (telefon 75 77 70 530) w godzinach od 8.00 do 14.00.

źródło: PUP w Zgorzelcu

print

Zobacz także: