PUP w Zgorzelcu wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

18.04.2024r.
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację zadania – Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, z dniem 18.04.2024 r. wstrzymuje przyjmowanie przedmiotowych wniosków.

Obecnie środki jakimi dysponuje Urząd pozwalają na realizację dotychczas złożonych wniosków.

print

Zobacz także: