PUP: Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu

08.05.2023r.
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację zadania – Organizacja staży, z dniem 05.05.2023r. wstrzymuje przyjmowanie przedmiotowych wniosków.

Obecnie środki jakimi dysponuje Urząd pozwalają na realizację dotychczas złożonych wniosków.

Jednocześnie informujemy, że tut. Urząd będzie ubiegał się o środki w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Regionalnego Programu 2021 – 2027. Oznacza to, że po podpisaniu Umowy o dofinansowanie w/w projektu ponownie zostanie ogłoszony nabór wniosków o organizację stażu.   

źródło: PUP w Zgorzelcu

print

Zobacz także: