PUP Zgorzelec: Nabór wniosków realizowanych ze środków PFRON

07.06.2022r.
Drukuj

OGŁOSZENIE
o naborze wniosków realizowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że dysponuje nadal środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie około
145 000,00 zł. na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Środki mogą zostać przeznaczone na:

  • dofinansowanie dla Pracodawców zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne – refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • finansowanie kosztów szkoleń dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  • organizację staży dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków

w terminie od 08 czerwca 2022 do 20 czerwca 2022 r.

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu ul. Pułaskiego 14.
W sytuacji wcześniejszego wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat.
 
Szczegółowe informacje i ewentualną pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (pok. 110 lub 102) lub pod numerem telefonu 75 777 0  500 wew. 121 lub 102 w godzinach od 8:00 do 14:00.
 
Formularze wniosków wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl  w zakładce: Dokumenty do pobrania

print

Zobacz także: