PUP: zmiany dotyczące ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

05.07.2022r.
Drukuj

Ważne zmiany dotyczące ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej rozpatrywane będą według wcześniej obowiązujących zasad, które nie wymagały, aby Wnioskodawca przez okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację pozostawał bez zatrudnienia lub nie wykonywał innej pracy zarobkowej.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 8 czerwa 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz.1383).

print

Zobacz także: