PWiK „Nysa”: zgłoś nielegalny pobór wody!

15.06.2020r.
Drukuj

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. apeluje o zgłaszanie wszelkich zauważalnych przypadków awarii, uszkodzeń, przecieków, przypadków wandalizmu oraz kradzieży wody z hydrantów przeciwpożarowych.

Od marca br. zaobserwowano znaczny spadek ciśnienia wody w sieci, którego przyczyną jest jej nielegalny pobór wody. PWiK ”Nysa” jest w stanie zlokalizować miejsce kradzieży wody z sieci, niestety ze względu na duże odległości dotarcie na miejsce jest utrudnione.

Za nielegalny pobór wody na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U.2019.1437) została przewidziana grzywna w wysokości do 5000 zł. Jeśli kradzież wody będzie trwała nadal, PWiK może rozważyć podniesienie cen wody w miejscowościach, gdzie stwierdzony będzie nielegalny pobór wody.   

Niepokojące zdarzenia można zgłaszać:
czynny całą dobę numer telefonu 75 648 07 68 lub bezpośrednio na Policję

print

Zobacz także: