PWiK „Nysa” w Zgorzelcu informuje o zabezpieczeniu urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

12.11.2019r.
Drukuj

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o.o. w Zgorzelcu

informuje odbiorców o obowiązku zabezpieczenia na okres zimowy własnych urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w szczególności:

  • odwodnienia i zabezpieczenia przed działaniem mrozu studzienek wodomierzowych,
  • zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się instalacje wodociągowe (wraz z wodomierzem) i kanalizacyjne poprzez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien,
  • ocieplenia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje nieocieplone,
  • zabezpieczenia przewodów wodociągowych służących do podlewania ogrodu poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów,
  • zamknięciu dopływu wody do pomieszczeń wyłączonych z eksploatacji.
print

Załączniki

Zobacz także: