Rada Gminy przyjęła uchwałę w obronie Kopalni Turów

26.05.2021r.
Drukuj

Szanowni Państwo,

podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zgorzelec w dniu 25 maja br. zwołanej na mój wniosek, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia protestu do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązującego do zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów.

Rada Gminy Zgorzelec wyraża swój protest wobec treści wydanego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-121/21R o zobowiązaniu Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego przez Kopalnię Turów do czasu zakończenia postępowania w sprawie wywołanej skargą Republiki Czeskiej. Rozstrzygnięcie omawianej treści uznaje się za wadliwe i niesprawiedliwe, mogące wywoływać nieodwracalnie negatywne skutki w sferze społecznej, gospodarczej oraz socjalnej wszystkich gmin Powiatu Zgorzeleckiego. Niezwłoczne zaprzestanie wydobycia kopaliny i dostarczania jej do Elektrowni Turów spowoduje gwałtowne i niekontrolowane załamanie gospodarki regionu, w tym negatywne skutki dla jego bezpieczeństwa energetycznego, pauperyzację i depopulację ludności jak również negatywnie wpłynie na sytuację finansową gmin z terenu Powiatu Zgorzeleckiego.

Wójt Piotr Machaj

print

Załączniki

Zobacz także: