Radomierzyce

Dawna nazwa w języku niemieckim Radmeritz

Sołtys – Mariusz Wajda
Rada Sołecka
Paulina Moczkodan
Renata Marks
Anna Borukało – Maćków
Diana Ginowicz
Anna Jaroszewska
Mariusz Bartczak

Liczba ludności: – 296 os. (stan na 2024 r.)

Identyfikator miejscowości w systemie SIMC to 0193370,
Współrzędne GPS: (14.970833, 51.059167).

 

Miejscowość położona jest na południowo-zachodnim skraju Równiny Zgorzeleckiej, nad rzeką Witką, u ujścia do Nysy Łużyckiej. Radomierzyce posiadają wielodrożny układ przestrzenny, otoczone użytkami rolnymi.
Do 21 grudnia 2007 funkcjonowało w miejscowości przejście graniczne Radomierzyce – Hagenwerder, które na mocy układu z Schengen zostało zlikwidowane.
Miejscowość całkowicie odnowiona po powodzi w 2010 r. Mieszkańcy po trudnych dniach dzisiaj mogą cieszyć się nowymi drogami, oświetleniem, odbudowaną świetlicą, kompleksami boisk i placami zabaw.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:
• kościół filialny pw. śś. Piotra i Pawła, z XVIII w.
• cmentarz przykościelny
• ogrodzenie z dwiema bramami
• mauzoleum, z 1733 r.
• pomnik poległych w I wojnie światowej
• młyn wodny, z 1700 r.
• zespół pałacowy, z lat 1710–1732
o park
o pałac – monumentalny, barokowy, wybudowany w latach 1710–1732[3] przez Joachima Zygmunta von Zieglera-Klipphausena[4]. Pałac otoczony jest fosą i znajduje się w miejscu dawnego zamku warownego. Budowa pałacu i ogrodu trwała od 1710 do 1722 r., a w następnych latach, do 1729 r. prowadzono jeszcze prace wykończeniowe. Głównym projektantem pałacu i całego zespołu był architekt drezdeński Johann Friedrich Karcher. Obecnie pałac jest zrujnowany.

W Radomierzycach funkcjonuje:
– Gminny Ośrodek Kultury
– Biblioteka gminna, która oferuje katalog on-line, komputery użytkowane dostępne dla czytelników, podłączone do Internetu szerokopasmowego,
– Świetlica Wiejska,
– Ośrodek zdrowia,
– Ochotnicza Straż Pożarna
– Centrum Rekreacyjno-Turystyczne

W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– uruchomiono Centrum Rekreacyjno-Turystyczne,
– wykonano remont remizy OSP,
– uzupełniono oświetlenie drogowe o 5 nowych lamp,
– wymieniono 87 opraw oświetleniowych na LED-owe,
– wykonano naprawę wszystkich dróg gminnych,
– wybudowano nowy plac zabaw,
– wybudowano wiatę magazynową przy CRT,
– wyasfaltowano ścieżkę rowerową wzdłuż Nysy Łużyckiej,
– wyasfaltowano drogę do Młyna,
– wsparto remont kościoła w zakresie wytynkowania i odmalowania zniszczonych przez powódź ścian.