Raportu Programu „Czyste Powietrze”

24.01.2023r.
Drukuj

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Od uruchomienia Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu skorzystało wiele gospodarstw domowych.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Dane o programie Czyste Powietrze – stan na 31.12.2022 r.

Gmina Zgorzelec:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 156

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 117

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 71

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 842.835,14 zł

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Zgorzelec: w poniedziałki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: