Ratunek dla pomnika kultury na rzecz europejskiego miejsca pamięci Stalag VIII A

28.05.2021r.
Drukuj

Barak, znajdujący się na liście zabytków, stanie się nowoczesnym miejscem edukacji.

Barak z czasów II wojny światowej ma zostać przeniesiony w nowe miejsce – Miejsce Pamięci Narodowej byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A. Przedsięwzięcie będzie miało charakter międzynarodowy.

W czasie II wojny światowej region Görlitz stanowił centrum produkcji baraków wojskowych. Firma Christoph & Unmack z Niesky projektowała i produkowała je między innymi dla obozów koncentracyjnych i jenieckich.

Jeden z takich baraków typu RLM 501 stoi od czasów II wojny światowej w centrum Görlitz i będzie musiał zostać usunięty ze względu na przyszłe projekty budowlane. Dzięki współpracy z polskimi i niemieckimi partnerami, muzeami, urzędami, ekspertami i ekspertkami, uda się go zachować, odnowić i przenieść na teren miejsca pamięci Stalag VIII A w Zgorzelcu. W nowym miejscu będzie on wykorzystywany w ramach przyszłych projektów wystawienniczych oraz jako przestrzeń warsztatowa do pracy edukacyjnej.

 Jednak może się to udać tylko dzięki Państwa wsparciu! W związku z tym rozpoczęliśmy kampanię crowdfundingową pod hasłemMemorial Site Stalag VIII Ana platformie betterplace.org. Darowiznę na ten cel mogą Państwo przekazać pod następującym linkiem: https://www.betterplace.org/en/projects/95182

Wspólnie z polską Fundacją Pamięć, Edukacja, Kultura stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V. poszukuje możliwości sfinansowania demontażu baraku, odrestaurowania go i zainstalowania na terenie byłego obozu.

 

Na terenie byłego niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII A znajduje się obecnie Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura, które prowadzone jest przez Fundację Pamięć, Edukacja, Kultura oraz stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V. Oba podmioty od lat są bliskimi partnerami w różnych projektach edukacyjnych i spotkaniach międzynarodowych.

Barak ten musi zostać fachowo zdemontowany i przeniesiony na teren byłego Stalagu VIII A, aby tam mógł pełnić funkcję obiektu pamiątkowego. Znajdzie się w nim również miejsce na rozbudowę stałej ekspozycji poświęconej Stalagowi VIII A i systemowi jenieckiemu. Planowane jest także stworzenie sal warsztatowych z odpowiednim wyposażeniem medialnym do pracy edukacyjnej o charakterze historyczno-społecznym.

Proces przenosin i rekonstrukcji baraku składa się z trzech etapów. Pierwszym etapem zachowania zabytku jest demontaż baraku, przeniesienie jego części do Zgorzelca i zabezpieczenie ich w tym miejscu. Następnie odbędzie się proces rekonstrukcji historycznej baraku, w tym rekonstrukcja cyfrowa i stworzenie modelu haptycznego Stalagu VIII A oraz jego rejestracja jako zabytku w Polsce.

Nową przestrzeń, którą oferuje barak, chcemy wykorzystać jako dodatkową powierzchnię wystawienniczą oraz jako sale warsztatowe do pracy edukacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dzięki zastosowaniu najnowszych form prezentacji z wykorzystaniem nowych mediów i źródeł haptycznych, zarówno zwiedzający, jak i grupy młodzieżowe będą mieli okazję uzyskać w baraku informacje o obozie i poznać historie jego ofiar oraz pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

W podziękowaniu za wsparcie chcielibyśmy umieścić Państwa nazwisko na tablicy pamiątkowej obejmującej wszystkich wspierających. Jeśli nie życzą sobie Państwo takiego wpisu, prosimy o zaznaczenie tego w polu komentarza na stronie zbiórki.

Dalsze informacje w językach niemieckim, angielskim, włoskim, francuskim i rosyjskim znajdą Państwo na stronie: www.meetingpoint-music-messiaen.net.

Meetingpoint Music Messiaen e.V. wspólnie z polską Fundacją Pamięć, Edukacja, Kultura postawił sobie za zadanie przybliżanie społeczeństwu po obu stronach Nysy (Görlitz-Zgorzelec) historii losów jeńców byłego obozu Stalag VIII A. Znajomość historii II wojny światowej, tragicznych losów milionów ludzi i ofiar Holokaustu jest ważnym elementem edukacji młodych pokoleń.

Ważnym punktem odniesienia dla pracy stowarzyszenia i przypomnienia losów 120 tys. jeńców wojennych jest prawykonanie „Quatour pour la fin du temps“ francuskiego kompozytora Oliviera Messiaena w 1941 r. w Stalagu VIII A.

Wspólne zarządzanie i opieka nad polsko-niemieckim miejscem pamięci oraz badanie i przekazywanie historii tego miejsca za pomocą nowoczesnych form edukacji kulturalnej i historyczno-politycznej o charakterze międzynarodowym i skierowanej do młodzieży, stanowią podstawę pracy stowarzyszenia.

źródło: MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V.

print

Zobacz także: