ROCZNA OCENA JAKOSCI POWIETRZA

28.01.2021r.
Drukuj

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ (w tym Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ) co roku, w terminie do 30 kwietnia, dokonuje oceny jakości powietrza w danym województwie za poprzedni rok kalendarzowy. Wyniki ocen publikowane są w formie wojewódzkich raportów dostępnych na portalu Jakość Powietrza GIOŚ w zakładce Publikacje na podstronach wojewódzkich. Wyniki ocen GIOŚ przekazuje zarządowi województwa, który  opracowuje i wdraża program ochrony powietrza w województwie dla  stref, w których zanotowano przekroczenia norm jakości powietrza.

Linki pomocnicze:

  1. https://duw.pl/web/portal/przekroczenia-zanieczyszczen-powietrza
  2. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/134
print

Załączniki

Zobacz także: