Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec

 

 

 

Projekt pn. „Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec” realizowany będzie przez Gminę Zgorzelec. Głównym miejscem realizacji Projektu będzie Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec.

W ramach projektu wdrożony zostanie zintegrowany system teleinformatyczny, obejmujący zintegrowane systemy dziedzinowe, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Portal Interesanta itp. oraz e-usługi na 4 oraz 5 poziomie dojrzałości. Wdrożony system pozwoli na prowadzenie usług zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz standardu dostępu dla niepełnosprawnych. Wprowadzony system będzie współpracował zarówno z komputerami typu desktop oraz urządzeniami mobilnymi typu laptop, tablet czy smartfon. W wyniku realizacji Projektu, Gmina zwiększy dostęp społeczeństwa do usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnych z obowiązującym prawodawstwem.

W ramach projektu odbędą się poniższe działania:

1. Modernizacja systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) wraz
z elektronicznym archiwum zakładowym,

2. Modernizacja portalu informacyjnego na zgodny z WCAG 2.0,

3. Integracja systemu Płatności elektronicznych e-płatności – wdrożenie płatności do odpowiednich formularzy, wdrożenie funkcji powiadomień (kto dokonał płatności i z jakiego tytułu), integracja z e-PUAP,

4. Modernizacja istniejącego Biuletynu Informacji Publicznej z modułem e-rejestry umożliwiający publikowanie rejestrów publicznych systemu EZD,

5. Zakup Brokera integracyjnego umożliwiającego używanie profilu zaufanego ePUAP do logowania w module obsługi interesanta,

6. Utworzenie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych,

7. Modernizacja (lub wymiana) i integracja systemów dziedzinowych umożliwiających obsługę e-usług,

8. Wdrożenie szyny usług integrującej usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe,

9. Uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI),

10. Uruchomienie platformy e-usług publicznych – na platformę wdrożone zostaną elektroniczne formularze, które umożliwią świadczenie usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości,

11. Wprowadzenie możliwości komunikacji mobilnej – Zostanie wdrożona aplikacja na 3 mobilne platformy systemowe,

12. Wdrożenie systemu obsługi Radnych (e-rada),

13. Wdrożenie GIS (wypis/wyrys), zintegrowanego z systemami dziedzinowymi i EZD,

14. Wdrożenie scentralizowanego systemu służącego do planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla wszystkich jednostek,

15. Wyposażenie sal posiedzeń i sesji Rady Gminy – możliwość przedstawiania na posiedzeniach Rady dokumentów w formie elektronicznej jak również możliwość uczestnictwa mieszkańców w obradach za pośrednictwem video streamingu (część 2 Zamówienia).

16. Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia i świadczenia e-usług (część 2 Zamówienia).

Zakończenie realizacji Projektu nastąpi w II kwartale 2018 roku.

Całkowita wartość projektu 1 100 321,60 zł,

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85% – 935 273,36 zł.