„Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”

 

Pragniemy poinformować, iż Gminny Żłobek „Muchomorek” w Jędrzychowicach bierze udział w projekcie pt.:

„Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2022 r.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 60 osób (58K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 60 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku „Muchomorek” w Jędrzychowicach w gminie Zgorzelec (województwo dolnośląskie)
i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie realizacji projektu od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2022 r.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku „Muchomorek”
    w Jędrzychowicach.
  2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku „Muchomorek” w Jędrzychowicach.

 

Wartość projektu: 3 721 141,73

Dofinansowanie projektu z UE: 3 162 970,47