Ruszył Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego

18.01.2024r.
Drukuj

Cogito Med, jako realizator wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prowadzi wspólnie program pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego”, dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat. 

Posiadamy wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii, którzy będą współpracować ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi  w celu wczesnej identyfikacji i pomocy dzieciom w wieku od 10 do 19 roku życia w kryzysie psychicznym. Uruchomiony został specjalny numer telefonu – 800 805 600, pod którym zgłosić mogą chęć uczestnictwa w programie rodzice/opiekunowie prawni, zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, a także młodzież szukająca pomocy. Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 subregiony, za które odpowiada Koordynator Regionalny, który organizuje pracę zespołom diagnostycznym i zespołom wspierającym oraz odpowiada za kontakt ze szkołami. Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie szkoły dołączyły do programu, by uczęszczające do nich dzieci i młodzież dowiedziały się o możliwości skorzystania z dedykowanego numeru telefonu i skorzystania z pomocy.

W tym celu prosimy Państwa o wsparcie i zaangażowanie, poprzez udostępnienie informacji o programie na stronach internetowych Urzędu, w tym również poprzez media społecznościowe.

Proszę o rozesłanie tych informacji również do szkół.

Zależy nam , aby do projektu przystąpiły pozostałe szkoły, które mogą zgłaszać chęć udziału drogą e – mailową. 

Głęboko wierzymy, że nasza współpraca przyczyni się do poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W załączniku znajdują się plakaty oraz list od Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego dotyczący realizacji programu.

źródło: UMWD

print

Załączniki

Zobacz także: