Ruszyła budowa ścieżki rowerowej Łagów – Pokrzywnik

18.09.2019r.
Drukuj

Rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w pasie drogowym  drogi powiatowej łączącej Łagów z Pokrzywnikiem w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”.

Głównym zamierzeniem inwestycji jest wykonanie ścieżki rowerowej o długości 3264 m w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2389D relacji Łagów – Pokrzywnik wraz z wykonaniem zjazdów na przyległe do niej posesje i drogi wewnętrzne oraz budowę kanalizacji deszczowej, która zapewni odprowadzenie wód opadowych do istniejących cieków wodnych.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem budowa ścieżki rowerowej zostanie zakończona pod koniec I  kwartału 2020 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

 

print

Zobacz także: