Ryzyko pojawienia się ASF – apel o przestrzeganie zasad bioasekuracji

05.09.2023r.
Drukuj

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwój Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii  o przestrzeganie zasad bioasekuracji.

ASF nie jest co prawda groźny dla ludzi, ale zakażenie nim świń utrzymywanych w gospodarstwach to strata dla hodowcy, a w konsekwencji dla całego sektora wieprzowiny.

Zbliża się kolejny okres wzmożonego ryzyka pojawiania się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie. Trwający sezon prac polowych sprzyja przenoszeniu wirusa ASF z lasów czy pól na teren takich gospodarstw. W Polsce w tym roku jak dotychczas odnotowano dwa ogniska tej choroby w stadach świń. Dołóżmy starań, aby nie pojawiło się ich więcej.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną może bywać też człowiek. Zawleczeniu choroby do gospodarstwa można skutecznie zapobiegać. Sprzyja temu zwłaszcza stosowanie się posiadaczy świń, niezależnie od wielkości utrzymywanego stada, do wymagań w zakresie bioasekuracji.

Hodowcy świń powinni w tym zakresie ściśle przestrzegać przede wszystkim następujących zasad:

– utrzymywać świnie w sposób ograniczający ich kontakt ze zwierzętami dzikimi oraz w oddzielnych pomieszczeniach od tych, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

– odpowiednio zabezpieczyć paszę i ściółkę przeznaczoną dla świń,

– stosować dezynfekcję przed wejściami/wjazdami i wyjściami/wyjazdami do i z gospodarstwa oraz pomieszczeń inwentarskich,

– dbać o czystość i higienę, w tym myć i odkażać ręce oraz oczyszczać i odkażać obuwie, narzędzia i sprzęt,

– zapewnić, aby osoby zajmujące się obsługą świń używały odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności,

– uniemożliwić osobom postronnym dostęp do budynków inwentarskich oraz prowadzić ścisłą ewidencję osób wchodzących do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

– prowadzić ewidencję (rejestr) środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wjeżdżających na teren gospodarstwa,

– ściśle przestrzegać zakazu wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa tusz i zwłok dzików oraz pochodzących z nich produktów ubocznych, a także materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,

– zapewnić, aby osoby, które uczestniczyły w pozyskiwaniu zwierząt łownych, a w szczególności dzików przez co najmniej 42 godziny od zakończenia tych czynności nie zajmowały się obsługą świń.

więcej informacji

źródło: Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi

print

Zobacz także: