WYDZIAŁ INFORMATYKI

STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU
POKÓJ
NACZELNIK
PIOTR BURLIKOWSKI
75 77 214 43
9C
PODINSPEKTOR
MONIKA BORKOWSKA
75 77 214 40
9C
SPECJALISTA
TOMASZ KOWALCZYK
75 77 214 40
9C
POMOC ADMINISTRACYJNA
BEATA KLIMASZEWSKA
75 77 214 26
BOK
POMOC ADMINISTRACYJNA
KAMILA SZPILEWSKA
75 77 214 22
BOK