WYDZIAŁ INFORMATYKI

STANOWISKO

NACZELNIK

PODINSPEKTOR

SPECJALISTA

POMOC ADMINISTRACYJNA

POMOC ADMINISTRACYJNA

IMIĘ I NAZWISKO

PIOTR BURLIKOWSKI

MONIKA BORKOWSKA

TOMASZ KOWALCZYK

BEATA KLIMASZEWSKA

KAMILA SZPILEWSKA

POKÓJ

3

3

3

BOK

BOK

 

NR TELEFONU

75 7721443

75 77 21443

75 77 21443

75 77 21411

75 77 21411