WYDZIAŁ INFORMATYKI

STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU
POKÓJ
NACZELNIK
PIOTR BURLIKOWSKI
75 77 214 43
9C
PODINSPEKTOR
MONIKA BORKOWSKA
75 77 214 40
9C
SPECJALISTA
TOMASZ KOWALCZYK
75 77 214 40
9C
SPECJALISTA
BEATA KLIMASZEWSKA
75 77 214 11
BOK
REFERENT
KAMILA SZPILEWSKA
75 77 214 11
BOK