Samorządowcy z Dolnego Śląska walczyli w Brukseli o pieniądze dla obszaru „Sudety 2030”.

26.06.2018r.
Drukuj

Uchwałą nr 294/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 listopada 2017 r. podjętą na wniosek  Wójta – Piotra Machaja zainicjowano współdziałanie naszej gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach rozpoczęcia wspólnych prac nad realizacją i wdrożeniem „Strategii  rozwoju społeczno-gospodarczego Sudety 2030”. Prócz nas chęć uczestnictwa  w omawianym zamierzeniu zadeklarowało 106 gmin – głównie pochodzących z terenu dawnego województwa jeleniogórskiego oraz wałbrzyskiego określanego w strategii jako południowo-zachodni obszar  Dolnego Śląska. Celem naszego uczestnictwa są realne działania które mogą mieć przełożenie na uzyskanie znaczących środków finansowych na zaplanowane gminne działania inwestycyjne dotyczące chociażby postulowanych przez mieszkańców budowy świetlic gminnych, czy modernizacji stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych.

 

Dzięki uczestnictwie naszej Gminy w omawianym porozumieniu wyrażamy wolę w podjęciu z innymi gminami i powiatami wspólnych działań, zmierzających do poprawy warunków życia naszych mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego części południowo i południowo-zachodniej Dolnego Śląska. Wszyscy doskonale wiemy ze nasze tereny z racji uwarunkowań lokalizacyjnych i negatywnych procesów społeczno- gospodarczych pozostają w sposób znaczący niedoinwestowane. Omawiane wspólne działania samorządów podejmowane na dużą skalę i z takim zaangażowaniem i determinacją samorządowców mogą stanowić podstawę do ubiegania się o środki finansowe z budżetu państwa i Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027, co przełoży się m.in. na realne możliwości dofinansowania istniejącej w granicach subregionów infrastruktury drogowej, kolejowej, rozwojem ośrodków przemysłowych  usług turystycznych oraz rozwojem infrastruktury.

 

21 marca 2018 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji dolnośląskich samorządowców skupionych wokół inicjatywy „Sudety 2030” z kierownictwem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO. Nasi przedstawiciele w osobach prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, Zastępcy Prezydenta Jeleniej Góry Jerzy Łużniaka, Prezydenta Bolesławca Piotra Romana, Burmistrza Lwówka Śląskiego Marioli Szczęsnej oraz Burmistrza Lądka Zdroju Romana Kaczmarczyka pojechali do Brukseli na zaproszenie członków Komisji Europejskiej. Celem omawianej wizyty było przekonanie Komisji Europejskiej do utrzymania wysokiego poziomu finansowania rozwoju Dolnego Śląska i obszaru „Sudety 2030” po roku 2020. W czasie kilkugodzinnej dyskusji przedstawiciele obszaru „Sudety 2030” przedstawili dotychczasowy poziom realizacji zadań w ramach umowy z RPO, szczególnie w subregionie jeleniogórskim i wałbrzyskim. Nasi delegaci podkreślali fakt, nierównomiernego tempa rozwoju społeczno-gospodarczego na całym obszarze Dolnego Śląska czego rezultatem było powstanie omawianego obszaru Sudety 2030. Samorządowcy przedstawili również argumenty na rzecz utrzymania w nowym budżecie Unii Europejskiej po 2020 r. środków polityki spójności na dalszy rozwój regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego tworzących obszar porozumienia Sudety 2030. Dzięki temu spotkaniu udało się zwrócić uwagę Dyrekcji ds. Rozwoju Regionalnego na istotne dysproporcje w rozwoju obszarów Dolnego Śląska, także na determinację samorządowców w walce o skuteczne i dobre wykorzystywanie środków europejskich.

Jako przedstawiciele samorządów w osobach Wójtów, Burmistrzów i Starostów jesteśmy głęboko przekonani, że podjęcie rozmów na szczeblu unijnych organów  decyzyjnych przyczyni się do zwiększenia naszych szans na utrzymanie budżetu polityki spójności i stworzy nam możliwość uzyskania środków finansowych niezbędnych na zaplanowane działania inwestycyjne poprawiające jakość życia naszych mieszkańców.

 

O dalszych działaniach w ramach szeroko zakrojonych prac w ramach „Strategii Sudety 2030” będą Państwo informowani na bieżąco.

print

Zobacz także: