Seniorzy w Manufakturze Kowalstwo

08.06.2022r.
Drukuj

We wtorek 7 lipca br. Seniorzy z Klubu Seniora w Gozdaninie odwiedzili Manufakturę Kowalstwo u Tadeusza Świetlińskiego w Zgorzelcu.

Seniorzy mieli okazję poznać historię rodziny gospodarza oraz miejscowości Kosowo na Kresach Wschodnich, skąd przybyli na nasze tereny. Pan Tadeusz bardzo ciekawie opowiadał o zwyczajach, kontaktach międzyludzkich i zawiłościach historycznych. W manufakturze znajduje się wiele narzędzi i przedmiotów codziennego użytku z przed lat, których obecnie już się nie używa.

Podsumowując wycieczkę, seniorzy wynieśli bardzo ważne przesłanie – trzeba przekazywać młodym ludziom historię, pamięć o przodkach i jest to rola seniorów, którzy są nośnikiem tych informacji.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

print

Zobacz także: