Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje interesantów  po uprzednim potwierdzeniu terminu wizyty w tutejszym Urzędzie Gminy. Umówienia terminu wizyty można dokonać codziennie w godzinach pracy urzędu w sekretariacie wójta albo dzwoniąc pod nr telefonu 75 77 214 16.

Z-ca wójta i Sekretarz przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.