Słowo Wójta – Dzień Samorządu Terytorialnego

30.06.2021r.
Drukuj

Głosowanie 27 maja 1990 roku zapoczątkowało kluczową reformę funkcjonowania państwa, która doprowadziła do decentralizacji władzy publicznej. To wtedy dokonało się wyodrębnienie nowych wspólnot samorządowych, którym przekazano kompetencje do realizacji zadań ważnych dla lokalnych społeczności. Bez wątpienia wówczas rozpoczął się proces gruntownej przebudowy Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj samorząd, to my wszyscy, a nasze zdobycze widoczne są w każdym miejscu.
Rząd i samorząd mają inne zadania, ale cel mamy jeden, wspólny – żeby Polacy mogli żyć na poziomie według standardów europejskich – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Tak określony cel jest niepodważalny, to niemal wspólna misja rządu i samorządu. Choć kiedy w Warszawie odbywały się spotkania, w terenie trudno było zobaczyć pracowników samorządowych pełnych radości i chęci do świętowania. Przyczyn jest wiele. Ostatnie kilkanaście miesięcy minęło w cieniu walki z koronawirusem. To był czas bardzo trudnych decyzji, które pracownicy samorządowi musieli podejmować, chcąc zrealizować wszystkie projekty i zadania. Walka o utrzymanie ciągłości funkcjonowania urzędu, nieustannie podejmowane działania na rzecz wsparcia potrzebujących, zabezpieczenia obiektów publicznych, to stały kontakt z ludźmi. Urzędników, personel jednostek organizacyjnych, radnych, sołtysów też atakował niebezpieczny wirus. Tylko w naszym urzędzie na koronawirusa zachorowało 52% pracowników. Podczas ich nieobecności pozostali wykonywali zadania by ludzie na czas otrzymywali niezbędne dokumenty: dowody osobiste, potwierdzenia zameldowania, decyzje podatkowe, mogli założyć profil zaufany, wnioski o warunki zabudowy, a w wielu urzędach akty zgonów, urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego itp. wymagało to ciągłego narażenia się na zachorowanie. O tym w jak dużym stopniu udało się ochronić pracowników mówią liczby. Krajowe sztaby decyzyjne nie zwracają jednak uwagi na tak liczną grupę zawodową, bardzo poważnie zagrożoną epidemią. Dodając do tego praktycznie brak w ostatnich latach systemowych ruchów płacowych, trudno jest wyszukać powodów do radości.
Przekonany jestem, że nie tylko z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego należą się wszystkim pracownikom samorządowym – urzędnikom, personelowi jednostek organizacyjnych gminy, radnym i sołtysom – gratulacje i podziękowania za wspólną troskę o zachowanie ciągłości funkcjonowania urzędów i pracy na rzecz rozwoju samorządności lokalnej. Dziękuję wszystkim za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje dla dobra lokalnej społeczności oraz za kształtowanie przynależności do naszej małej Ojczyzny. Wiem ile potrzeba siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych, dlatego tym bardziej należą się pracownikom samorządowym słowa uznania i podziękowania.
W Dniu Samorządu Terytorialnego zasługują na świętowanie wszyscy pracownicy administracji publicznej: władze samorządowe, radni, pracownicy urzędów i jednostek podległych, a także służb. Wszystkim samorządowcom składamy dodatkowo życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zrealizowania zamierzeń w pracy zawodowej i społecznej, aby w następnych latach pracy samorządowej długofalowe i roztropne działania przynosiły wymierne efekty dla mieszkańców naszej gminy. Jako samorządowiec od dziesiątków lat obserwujący życie naszej gminy, wiem jak ważne są bezpośrednie spotkania mieszkańców. W związku z tym podjąłem decyzje, że w tym roku zorganizujemy
w gminie, zgodnie z wnioskami wielu sołectw – Transgraniczne Święto Chleba. Mam nadzieje, że będzie to, w radosnej i uroczystej atmosferze, spotkanie mieszkańców i naszych przyjaciół. Ta nieco zmieniona forma dożynek odbędzie się 4 września 2021 r. na boisku wiejskim przy Szkole Podstawowej w Żarskiej Wsi. Będę o tym wydarzeniu jeszcze Państwa informował wielokrotnie ale już teraz zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa.

Wójt Piotr Machaj

print

Zobacz także: