Słowo Wójta – Widzą nas w Polsce i doceniają nasze działania

25.02.2021r.
Drukuj

Na 1523 gminy wiejskie działające w Polsce i klasyfikowane w Ogólnopolskim Rankingu Gmin Wiejskich, nasza gmina zajęła VIII miejsce. To bardzo duże wyróżnienie, które cieszy. Dokonując oceny, jury konkursu wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona była od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych w 2020 roku działań. Oceniając samorządy, eksperci wydają opinię na podstawie blisko stu kryteriów ujętych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne. Najlepszą w Polsce okazała się Gmina Chełmiec, której przyznano honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2020”.

Zaznaczam, że organizowany przez Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to konkurs unikatowy w skali całego kraju. Jest bowiem zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie online. Bezpośredni wpływ na powodzenie swojej gminy czy powiatu mają też sami mieszkańcy, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii. Ranking trwa przez cały rok. Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Nie ukrywam, że cieszy wynik jaki osiągnęliśmy, zwłaszcza, że rok 2020 naprawdę był rokiem trudnym. W tych dalekich od normalności czasach daliśmy sobie radę. Szczególnie podkreślam, że jako Urząd praktycznie nie ograniczyliśmy swojej działalności. Udało się utrzymać pełną mobilność wszystkich wydziałów. Zabezpieczaliśmy działania pozwalające naszym i nie tylko naszym mieszkańcom korzystać z usług niezbędnych do funkcjonowania w nowych warunkach. Wszyscy zainteresowani mogli w sposób szybki i bezproblemowy wyrobić profil zaufania, funkcjonowała ewidencja ludności, wydział nieruchomości, prowadziliśmy inwestycje i realizowaliśmy dodatkowe działania obejmujące kwestie kryzysowe. Dotyczyły one m.in. zabezpieczenia i zakwaterowania wojska, organizacji dożywiania podróżujących, zabezpieczenia mieszkańców w środki ochrony przed pandemią. Daliśmy sobie radę z organizacją kształcenia zdalnego i hybrydowego. Działań było więcej a wykonywali je nasi pracownicy, którzy w zmienionych warunkach funkcjonowania, często przy okrojonym składzie starali się sprostać nowym wyzwaniom. Byliśmy także, w niektórych działaniach, wspierani przez Sołtysów, Rady Sołeckie i Radnych podejmujących się działań zabezpieczających podstawowe potrzeby mieszkańców. Wszystkie te działania i bieżące wykonywanie zadań zostały pozytywnie ocenione i wypunktowane. Dzisiaj, choć czasy się niewiele zmieniły, cieszy nas tak wysoka lokata w rankingu. Warto zatem starać się wywiązywać ze swoich obowiązków, zabezpieczać ciągłość funkcjonowania Urzędu i zawsze być gotowym do działania nawet w skraj-nie trudnych warunkach. Pracownicy naszego Urzędu także chorowali, wspierali swoje rodziny i znajomych, należą się im słowa uznania.

Choć w mediach i wszelkiego rodzaju oficjalnych komunikatach i informatorach pomija się zaangażowanie pracowników samorządowych, to ja widzę ile zaangażowania kosztowała ich sytuacja spowodowana pandemią. Wszystkim, w tym miejscu, dziękuję za wytrwałość, umiejętność dostosowania się do nowych, trudnych warunków, odpowiedzialność i stałą chęć pomocy innym.

Piotr Machaj

print

Zobacz także: