SP Osiek Łużycki na podium programu „Złote Szkoły NBP”

01.06.2023r.
Drukuj

We wtorek 30 maja br., w „Kulturze Wysokiej” w Warszawie, odbyła się uroczysta gala podsumowująca III edycję programu „Złote Szkoły NBP”, w której mieli zaszczyt uczestniczyć przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim – koordynator programu Pani Iwona Zych i reprezentant Drużyny Ambasadorów Szkoły Fabian Tarazewicz.

Było to prestiżowe wydarzenie, które miało na celu uhonorowanie najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, propagujących wiedzę ekonomiczną. „Złote Szkoły NBP” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów.

Do trzeciej edycji zgłosiło się 406 szkół z całej Polski. Szkoły ubiegające się o tytuł „Złotej Szkoły” i nagrody przeprowadziły łącznie 6 337 lekcji z ekonomii, debat szkolnych i warsztatów dla uczniów na temat Banku Centralnego. Łącznie w tych aktywnościach wzięło udział aż 173 530 uczestników.

Podczas gali wręczono 24 nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z trzech kategorii zadań. Wyróżnione szkoły otrzymały certyfikaty oraz atrakcyjne nagrody finansowe za: I miejsce (10 000 zł), II miejsce (8000 zł), III miejsce (6000 zł) i po jednym wyróżnieniu (4000 zł) w trzech kategoriach zadań za najlepiej zrealizowaną lekcję z ekonomią, debatę szkolną i warsztat uczniowski, w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przyznano również Nagrodę Specjalną i Nagrodę Prezesa NBP w wysokości 15 000 zł. Nagrody zostały ufundowane przez Narodowy Bank Polski.

Po oficjalnej części wręczenia nagród odbył się poczęstunek, podczas którego goście mieli okazję do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Uczestnicy gali mieli możliwość rozmowy z przedstawicielami NBP oraz innymi wybitnymi postaciami świata finansów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim po raz trzeci znaleźli się na liście laureatów  programu „Złote Szkoły NBP”, zajmując tym razem 3 miejsce w kategorii „Warsztat uczniowski”. Kolejny raz swoją pracą i zaangażowaniem wyróżnili się na tle innych szkół z całej Polski.

Gala III edycji „Złote Szkoły NBP” była ważnym wydarzeniem w świecie polskiej edukacji ekonomicznej. Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych szkół stanowiły nie tylko formę uznania, ale również inspirację dla innych do dążenia do doskonałości w obszarze finansów.

Gratulujemy wszystkim bohaterom sukcesu, a w szczególności Dyrektor Szkoły Beacie Aniszkiewicz, koordynującej przedsięwzięcie pani Iwonie Zych, jej współpracownikom pani Izabeli Relich i panu Arturowi Burdoszowi oraz wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w projekt.

źródło: SP Osiek Łużycki

print

Zobacz także: