Spotkanie autorskie z Prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją

22.06.2018r.
Drukuj

Stowarzyszenie „Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej”, organizator spotkania autorskiego z historykiem, biografistą, kierownikiem Katedry Biografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisławem Sławomirem Nicieją, które odbyło się 8 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach zabrało przybyłych gości w podróż po kartach historii Polski.

 

Janina Słabicka – Prezes Stowarzyszenia, rozpoczęła wydarzenie od przywitania przybyłych gości. W spotkaniu z prof. Stanisławem Nicieją uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Małgorzata Dzięcielska, Pełnomocnik do spraw społecznych i polityki informacyjnej Kazimierz Prosyniak oraz przedstawiciele władz powiatowych, sołtysi i radni Gminy Zgorzelec.

 

Wydarzenie poprzedził spektakl o tematyce kresowej pt. „Wspierajmy się do ostatniej chwili zycia” przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach w reżyserii Sylwestra Kotrysa – nauczyciela SP Jerzmanki. Po poruszającym przedstawieniu młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

 

Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, autor „Kresowej Atlantydy” podczas spotkania przedstawił historię i mitologię miasta kresowego – Kołomyja. Historia tego miasta została opisana na kartach książki jednego z dziesięciu tomów o miastach kresowych i losach ich mieszkańców. Profesor zaprosił uczestników wydarzenia do obejrzenia filmu o wspomnianym mieście, a po prezentacji można było porozmawiać z wybitnym historykiem i biografistą o losach swoich przodków.

print

Zobacz także: