Zebranie gminnych OSP

15.02.2022r.
Drukuj

W poniedziałek 14 lutego br. z inicjatywy Wójta Piotra Machaja odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli zarządów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zgorzelec.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciel zarządów  Ochotniczej Straży Pożarnej z Radomierzyc, Trójcy, Gronowa i Sławnikowic.  W trakcie spotkania Wójt omówił zasady dalszego finansowania działań jednostek w 2022 roku oraz przedstawił perspektywę dalszego rozwoju jednostek oraz wyposażenia w nowy sprzęt ratowniczy.

Tematem przewodnim w trakcie dyskusji było omówienie głównych założeń wynikających z obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490).

Podczas spotkania została poruszona tematyka wypłaty ekwiwalentu od 1 stycznia 2022 r., za udział członków jednostek ochotniczych  straży pożarnych w akcjach ratunkowych i szkoleniach oraz zasada postępowania w sprawie przyznania świadczeń ratowniczych w związku z wieloletnim uczestnictwem w działaniach ratowniczych na podstawie przyjętego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego (Dz. U. poz. 316).

print

Zobacz także: