Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Wsparcie ze środków UE na tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

10.01.2020r.
Drukuj

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Wsparcie ze środków UE na tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Miejscowość: Jelenia Góra;  ul. Pl. Ratuszowy 32/32a

Data: 30.01.2020 r.;  godz. 10.00 – 13.00

Miejsce: siedziba Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Informacje o spotkaniu: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne osoby prywatne oraz podmioty niepubliczne  zainteresowane utworzeniem i prowadzeniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie, którym mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

Do udziału zapraszamy:

  1. osoby fizyczne, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
  2. przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
  3. osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek.

Program spotkania:

  • przedstawienie zasad udziału w projekcie „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, który współfinansowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
  • możliwości uzyskania wsparcia na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 27.01.2020 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych.

 

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42

e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

print

Zobacz także: