Spotkanie robocze partnerów Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura.

27.06.2018r.
Drukuj

W dniu 13 kwietnia 2018 r. odbyło się robocze spotkanie partnerów Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu informacji na temat planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach III osi priorytetowej Edukacja transgraniczna w Programie Współpracy (PW) INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Minimalna wartość dofinansowania dla projektu wynosi 50.000,00 EUR. Termin złożenia wniosku do 30 maja 2018 r.

 

W ramach projektu planowane są m.in. następujące działania:
-utworzenie w wybranych szkołach w Zgorzelcu i Goerlitz laboratoriów historyczno-społecznych „Młodzi badacze regionu,”
-transgraniczne warsztaty dla młodzieży i dorosłych, samorządów, instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się współpracą transgraniczną  o tematyce historyczno-społecznej,
-odtworzenie i opracowanie nowych  elementów ścieżek edukacyjnych na terenie byłego Stalagu VIII A  wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
-zabezpieczenie pozostałości fundamentów po budynkach na terenie Stalagu VIII A,
-utworzenie archiwum obozu Stalagu VIII A.

 

Spotkanie prowadziła Prezes Fundacji Pani Kinga Hartmann Wóycicka. Gminę Zgorzelec w spotkaniu reprezentował Pełnomocnik ds. Społecznych Kazimierz Prosyniak.

print

Zobacz także: