Spotkanie w ramach ZIT ZOF

29.09.2023r.
Drukuj

W czwartek 28 września br. w Urzędzie Miasta Bolesławiec, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT ZOF.

Na spotkaniu podjęta została uchwała w sprawie powołania składu Rady ZIT ZOF, która będzie pełnić funkcję opiniodawczą w procesach związanych z opracowaniem, monitoringiem i ewaluacją Strategii oraz uchwały w sprawie budżetu na rok 2023 i 2024.

Działania podejmowane w ramach ZIT są ukierunkowane na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz rozwiązywanie wspólnych problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument pozwalający na realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany.

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z powiatów – bolesławieckiego, zgorzeleckiego i lubańskiego, Gminę Zgorzelec reprezentował Wójt Piotr Machaj.

źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

print

Zobacz także: