Sprintem po stypendium! Trwa rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych

19.07.2023r.
Drukuj

 

Wystartowała rekrutacja do nowej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Maturzyści z małych gmin i wsi, pochodzący z niezamożnych rodzin, mają szansę na 7 tys. złotych stypendium pomostowego na I rok studiów. Aplikować do Programu mogą młodzi ludzie, którzy w tym roku zdali maturę i od października rozpoczynają studia stacjonarne na polskich uczelniach publicznych.

 Od 7 lipca na stronie www.stypendia-pomostowe.pl można aplikować o stypendium pomostowe na I rok studiów dziennych. Kandydaci do stypendium pomostowego powinni pochodzić ze wsi lub z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) oraz z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę nie może przekraczać 2443 zł). Są to również osoby, które uzyskały min. 100 punktów na tegorocznej maturze (liczbę punktów oblicza się według algorytmu dostępnego na stronie) i zostały przyjęte  na I rok studiów dziennych realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych.

Oprócz powyższych warunków kandydat powinien spełniać także jedno z poniższych kryteriów:

  • pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekunów prawnych pracował w PGR;
  • być finalistą(tką) olimpiady przedmiotowej w szkole średniej;
  • pochodzić z rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem(ką) rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w Programie.

Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 7 tys. złotych i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uczestnicy programu wykazujące dobre wyniki w nauce podczas I roku mogą skorzystać ze stypendiów: na kolejne lata nauki, ze stypendiów językowych, stypendiów na studia i staże zagraniczne oraz mogą brać udział w warsztatach rozwijających ich kompetencje.

Rekrutacja do Programu potrwa do 18 sierpnia na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano 26 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 18 000 na pierwszy rok studiów.

Autorem i partnerem strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami Programu są: Fundacja BNP Paribas, Fundacja Inter Cars, a także koalicja blisko 70 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dwudziestu jeden edycji programu Partnerzy przeznaczyli blisko 138 milionów zł.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy oraz portal DlaStudenta.

Więcej informacji:

Karolina Biel, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Młodsza specjalistka ds. Komunikacji i PR, k.biel@fundacjafep.pl; kom.: 660 223 851

https://www.stypendia-pomostowe.pl/

print

Zobacz także: