Sprzedaż węgla przez Gminę – komunikat Wójta

29.11.2022r.
Drukuj

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj informuje, że dostawca węgla nie zapewnił zamówionej ilości paliwa stałego, zatem o realizacji sprzedaży przez Gminę będzie decydować kolejność wpływania wniosków do Urzędu.

Czekamy na informację, kiedy Polska Grupa Górnicza S.A. zacznie dostarczać węgiel do gmin.

 Procedura realizacji sprzedaży węgla przez Gminę wygląda następująco:

  1. osoba zainteresowana musi złożyć wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w Urzędzie Gminy dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej,
  2. Urząd informuje wnioskodawcę telefonicznie o dostępności węgla oraz kolejnych krokach,
  3. Po informacji z Urzędu należy wpłacić na specjalne konto nr 93 1160 2202 0000 0005 4927 9866 Bank Millennium opłatę za węgiel, wpisując w tytule przelewu: zakup węgla, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego na które jest składany wniosek,
  4. z wydrukowanym potwierdzeniem zapłaty należy udać się do Urzędu Gminy po zaświadczenie, na podstawie którego skład wyda węgiel,
  5. opał należy odebrać własnym transportem lub wykupić w składzie węgla usługę transportową.

Przypominamy, że Gmina nie ma wpływu na jakość oferowanego przez PGG S.A. paliwa stałego.

Przypominamy, iż dane gospodarstwo domowe może  zakupić węgiel od gminy na preferencyjnych warunkach jeżeli posiada uprawnienie do otrzymania dodatku węglowego a co za tym idzie nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niżej niż 2000 zł brutto za  tonę w ilości co najmniej 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r.  lub w ilości 3 ton w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wystąpienie wskazanych okoliczności wnioskodawca potwierdza  składając we wniosku o  zakup stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 6 k.k.

print

Załączniki

  • pdf Wniosek
    Wielkość pliku: 155 KB Pobrania: 232

Zobacz także: