Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

15.06.2020r.
Drukuj

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Ogłoszenie o naborze 1/2020

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

          Termin naboru wniosków: 30.06.2020 – 14.07.2020r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

print

Zobacz także: