Stowarzyszenia „Nasza Żarska Wieś” działa coraz prężniej

23.04.2019r.
Drukuj

Stowarzyszenie Nasza Żarska Wieś jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Żarskiej Wsi. Celem działania jest wspieranie rozwoju wsi, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, rozbudzanie  świadomości regionalnej, aktywizowanie wraz z integracją środowiska lokalnego a także poprawa estetyki i czystości wsi. Stowarzyszenie powstało i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego we wrześniu 2017 roku. Reprezentantkami Stowarzyszenia są trzy kobiety Prezes Zofia Włodarczyk oraz Wiceprezes Teresa Kubisz i Wiceprezes Grażyna Lejkowska. Celem działania Stowarzyszenia jak mówi Pani Prezes jest utrzymanie w czystości miejscowości, w której żyją i mieszkają na co dzień czyli Żarskiej Wsi oraz jednoczesne dbanie o jej upiększanie a także sprawianie by miejsce to było wszystkim przyjazne. Taka ma być Żarska Wieś taki cel Stowarzyszenie powolutku realizuje poprzez swoje działania. Dzięki przeznaczonym środkom w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2.000 złotych zakupiono gazony i nasadzono kwiaty, które mają zdobić ich miejscowość. Z inicjatywy radnego Grzegorza Miłoszewicza, który podarował farbę członkowie stowarzyszenia pomalowali pięć wiat przystankowych i dwa razy do roku organizują akcję sprzątania swojej wsi. W roku 2018 pomalowano przęsła na trzech mostkach, które są teraz ozdobą. Dążą do tego, aby poprzez wspólne działanie mieszkańcy tworzyli rzeczywistą przyjazną wspólnotę. A wszystkich chętnych zapraszają do działania.

 

GALERIA

print

Zobacz także: