Święta majowe

30.04.2020r.
Drukuj

Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w trzy ważne święta.

1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy

W Polsce ustanowione zostało świętem państwowym w 1950 roku, jest dniem wolnym od pracy. 1 maja jest Świętem Pracy lub inaczej Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy, na świecie obchodzone jest corocznie od 1890 roku.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Święto wprowadzone na mocy ustawy 20 lutego 2004 r. Główną rolą tego dnia jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej oraz jako jedne z nielicznych w świecie, pochodzenie heraldyczne. Czerwień symbolizuje przelaną krew w walce w obronie kraju, biel – wartości duchowe, czystość i niepokalanie. Tego dnia wywieśmy flagi, a by w ten sposób okazać patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny.

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota nie może istnieć. Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie – 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r.

print

Zobacz także: