Świetlica w Tylicach – rozpoczęto prace budowlane

21.11.2019r.
Drukuj

Rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach”. Na terenie budowy trwają roboty ziemne, obecnie zostały wylane fundamenty. Szybkie tempo robót przyczyni się do wybudowania długo oczekiwanej placówki kulturalno-oświatowej umożliwiającej społeczności sołectwa Tylice efektywne spędzanie wolnego czasu, organizację zajęć, imprez oraz festynów.

 Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach”  mająca na celu bezpośredni rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tylice. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Tylice. Efektem operacji będzie zwiększona liczba korzystających ze świetlicy wiejskiej i jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej” . Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

print

Zobacz także: