Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

05.12.2023r.
Drukuj

W listopadzie odbył się egzamin kończący Szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP, które rozpoczęto 8 września 2023 r.

W szkoleniu uczestniczyło z terenu Gminy Zgorzelec 11 słuchaczy, w tym 4 druhów z jednostki OSP KSRG Trójca i 1 druh z jednostki OSP KSRG Radomierzyce oraz 5 druhów z jednostki OSP  Sławnikowice i 1 druh z jednostki OSP Gronów.

Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 11 słuchaczy.

Program szkolenia zawierał m.in. zajęcia teoretyczne, praktyczne, test w komorze dymowej oraz szkolenie ze współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Wójt Gminy Zgorzelec – Piotr Machaj oraz Rada Gminy Zgorzelec gratuluje Absolwentom szkolenia oraz życzy satysfakcji z wykonywanych zadań w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Foto – KP PSP Zgorzelec

print

Zobacz także: