Aktualności

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: dla osoby samotnie gospodarującej […]
09.12.2021r.
więcej
Aktywne wakacje z projektem

Aktywne wakacje z projektem

„Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” w okresie letnim odbywały się zajęcia: 36 mieszkańców Naszej Gminy ukończyło część teoretyczną kursu na prawo jazdy kat. B. Zajęcia były prowadzone przez firmę GREGOR ze Zgorzelca. Kolejnym etapem będzie indywidualna nauka jazdy z instruktorem. Planowany termin ukończenia kursu jest na miesiąc […]
30.08.2021r.
więcej
Gmina wspiera mieszkańców

Gmina wspiera mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że od dnia 01.06.2021r. Rozpocznie się realizacja projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”, skierowanego do mieszkańców Gminy. W ramach działań w pierwszej kolejności podjęte będą indywidualne: – spotkania z psychologiem – warsztaty umiejętności społecznych – szkolenia z komunikacji – warsztaty z zarządzania budżetem. W każdym z działań weźmie udział grupa 15 osób.   W kolejnym etapie realizowane będą: – kurs prawa jazdy […]
06.07.2021r.
więcej
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W tym roku kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będzie od 22 do 28 lutego. Każdy zainteresowany będzie mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób […]
19.02.2021r.
więcej
GOPS: Śladami bezdomnych

GOPS: Śladami bezdomnych

W dniach 10-11 luty 2021r. specjaliści pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy    w Zgorzelcu udali się w teren w celu sprawdzenia miejsc, gdzie mogą przebywać osoby będące w kryzysie bezdomności na terenie gminy wiejskiej Zgorzelec.      Przeszukano opuszczone budynki, piwnice itp. W trakcie rozeznania terenowego udzielono pomocy w formie produktów żywnościowych, przekazywano informacje o możliwości skorzystania z noclegu lub schronienia. Osoby doświadczające bezdomności z terenu gminy wiejskiej Zgorzelec w celu uzyskania miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek powinny skontaktować […]
12.02.2021r.
więcej